Telefon   71 307 51 51

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie podatki musi płacić polski przedsiębiorca?

Prowadzenie własnej działalności to wyzwanie zapewniające wiele satysfakcji. Jedyny też sposób na to, by stać się swoim szefem i pracować na własny rachunek. Jednak każdy właściciel mniejszego lub większego przedsiębiorstwa musi pamiętać o obowiązku płacenia podatków. Niezbędne jest zatem rozeznanie wśród wymagań, którym polski przedsiębiorca powinien sprostać.

 

Podatek dochodowy – w jakiej formie?

Regularne płacenie podatków może wydawać się przykrą koniecznością. Musimy pamiętać, że są one źródłem dochodów budżetu niezbędnego do utrzymania państwa. Jeśli przyjmiemy, że od sprawnie funkcjonującego państwa, zależy także rozwój naszej działalności, to przestaniemy traktować ich płacenie jako dokuczliwy obowiązek.

Podatkiem, z którego musi rozliczać każdy polski przedsiębiorca, jest podatek dochodowy. Jednak opłacać go może w różnej formie, jako:

  • Skala podatkowa – suma podatku naliczana jest od wysokości uzyskanego dochodu. Wyznacza się go za pomocą dwóch stawek procentowych: 17% przy dochodzie rocznym nieprzekraczającym 85528 zł oraz 32% od nadwyżki 85528 zł dochodu. Ten typ rozliczania jest najczęściej wybierany, ponieważ jest skorelowany z osiąganymi dochodami. Korzystając z niego, można się rozliczać wspólnie z małżonkiem.
  • Podatek liniowy – jego stawka wynosi zawsze 19% i wypracowany dochód nie wpływa na tę liczbę. Nie przewiduje się w tym rozliczeniu kwoty wolnej od podatku ani ulg podatkowych. Nie rozliczymy się też wspólnie z małżonkiem. Ta forma opodatkowania może być korzystna dla przedsiębiorców osiągających dochód ponad 85528 zł i prowadzących działalność pozarolniczą.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – nalicza się go od przychodu i stosuje sześć stawek: 20%, 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3%. Konkretne stawki przyznane są wybranym formom działalności. Opłaca się on tam, gdzie ponoszone są niskie koszty uzyskania przychodu. Ponadto, aby z niego skorzystać, trzeba prowadzić określoną przez ustawodawcę działalność oraz nie przekroczyć limitu obrotów 250000 euro.
  • Karta podatkowa – płacony w tej formie podatek nie jest naliczany w żaden sposób od osiąganego dochodu. Stawkę ustala się w zależności od liczby mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Ponadto brana jest pod uwagę wielkość zatrudnienia, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności oraz wiek samego podatnika.

Wybór formy opodatkowania powinien być zawsze rozważnie dokonany. Tak, jak widzimy, każda z form ma swoje zalety, ale też i pewne ograniczenia. Wybór stawki oraz sposób jej naliczania są dodatkowo uzależnione od wielu przepisów prawnych. Orientacja w dostępnych formach rozliczania jest więc niezbędna, zwłaszcza że sposób opłacania podatków musimy określić już w momencie zakładania działalności. Wówczas nieocenione będzie doradztwo pracowników biura rachunkowego.

 

Pozostałe zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej może też wymagać uiszczania innych zobowiązań. Lista podatków opłacanych przez przedsiębiorców może wyglądać następująco:

  • Podatek od towarów i usług – znany wszystkim jako VAT, będący podatkiem obrotowym naliczanym na każdym etapie produkcji czy rozpowszechniania produktów. W końcowym rozrachunku wynosi różnicę pomiędzy VAT należnym uzyskiwanym ze sprzedaży dóbr a VAT naliczonym – płaconym podczas kupowania towarów. O tym, że działalność, czyli produkcja lub usługi podlegają opodatkowaniu VAT, można się dowiedzieć z tekstu ustawy o podatku od towarów i usług. Najczęściej stosowana stawka to 23%. Ponadto stosuje się też rozliczenia w wysokości 8 lub 3%. Istnieją też obszary, gdy VAT wynosi 0%, zatem warto wiedzieć, kiedy nie trzeba być płatnikiem tego podatku.
  • Podatek od nieruchomości – to tzw. lokalny podatek ustalany przez władze administrujące na terenie, na którym jest prowadzona działalność bądź zamieszkiwanym przez przedsiębiorcę. Stawki mogą się zmieniać co roku oraz być zróżnicowane w zależności od rodzaju nieruchomości.
  • Podatek od środków transportu – obowiązujący w tych przedsiębiorstwach, w których korzysta się z samochodów ciężarowych, ale też autobusów, ciągników siodłowych i balastowych oraz przyczep i naczep. Uiszcza się go w urzędzie, któremu podlega teren, gdzie prowadzi się działalność.
  • Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) – jeśli przedsiębiorca zawrze umowę z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, to będzie musiał zapłacić podatek w odpowiedniej wysokości.
  • Opłata za korzystanie ze środowiska – wymagana tam, gdzie stwierdza się negatywny wpływ na środowisko naturalne czy to przez emisję spalin, wytwarzanie odpadów wymagających utylizacji itp.

Lista zobowiązań podatkowych jest rozbudowana. W regulowaniu opłat zawsze trzeba pamiętać o przestrzeganiu terminów, a ten obowiązek może w imieniu przedsiębiorcy realizować biuro rachunkowe.